Procedura


Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny


Projekt budowlany budynku do pozwolenia na budowę:

Formularz ofertowy Architektura

1. Wstępna wycena projektu na podstawie danych otrzymanych od Inwestora:

 • Wytyczne funkcjonalne i orientacyjny metraż (powierzchnia użytkowa)
 • Lokalizacja i numer działki

2. Szczegółowa wycena na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym oraz analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych (w cenie projektu możemy pomóc w sporządzeniu poszczególnych dokumentów  i zdobyciu niezbędnych danych):

 • Formularz ofertowy Architektura
 • Warunki zabudowy jeśli nie ma planu miejscowego
 • Mapa do celów projektowych
 • Warunki przyłączenia do sieci (uzbrojenie terenu)
 • Warunki gruntowe (opinia geotechniczna)

3.  Podpisanie umowy po akceptacji oferty. Wzór umowy z załącznikami wysyłamy do klienta po akceptacji oferty.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami do pozwolenia na budowę.

5. Złożenie w imieniu Inwestora projektu z wnioskiem o pozwolenie na budowę do właściwego urzędu.

6. Obsługa postępowania administracyjnego do otrzymania pozwolenia na budowę. Uwzględnienie w projekcie ewentualnych uwag urzędu jeśli takie wystąpią i ponowne złożenie skorygowanego projektu.

7. Nadzór autorski nad budową jeśli został uwzględniony w ofercie i umowie.


Projekt wnętrza istniejącego obiektu:

Formularz ofertowy Wnętrza

1. Określenie wstępnego zakresu cenowego wykonania projektu na podstawie danych otrzymanych od Inwestora 

 • Wytyczne funkcjonalne
 • Metraż (powierzchnia użytkowa) i ilość pomieszczeń
 • Lokalizacja
 • Ustalenie zakresu wykonania projektu (koncepcyjny, wykonawczy czy tylko wizualizacje itd.)

2. Szczegółowa wycena na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym oraz analizy stanu istniejącego i możliwości inwestycyjnych w oparciu o materiały:

 • Formularz ofertowy Wnętrza
 • Określenie standardu wykończenia (budżet inwestycji)
 • Aktualne rzuty i inne rysunki obiektu (jeśli są dostępne)
 • Zdjęcia stanu istniejącego
 • Weryfikacja konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji 
 • Wizja lokalna

3.  Podpisanie umowy po akceptacji oferty. Wzór umowy z załącznikami wysyłamy do klienta po akceptacji oferty.

4. Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego (jeśli jest konieczna)

5. Wykonanie dokumentacji projektowej w umówionym zakresie (z przeprowadzeniem do 3 poprawek lub zmian na życzenie Inwestora w zakresie podstawowym).

6. Uzyskanie niezbędnych do realizacji uzgodnień (np.: Sanepid, BHP, Ppoż, jeśli są konieczne)

7. Nadzór autorski nad budową jeśli został uwzględniony w ofercie i umowie.