1. Architektura (Budynki)


W celu wykonania dokładnej wyceny Państwa projektu, prosimy o kontakt.

Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny.

Formularz ofertowy Architektura

Podane ceny uwzględniają 23% podatku VAT. Jest to całkowita kwota do zapłacenia przez zamawiającego.


Każdy klient zasługuje na indywidualne traktowanie zgodne z jego osobistymi potrzebami, dlatego do wszystkich projektów podchodzimy z należytą dokładnością i dbałością o usatysfakcjonowanie nawet najbardziej wymagających kontrahentów.

Również z tego powodu, każde zamówienie wyceniane jest indywidualnie według zakresu i celu jakiemu ma służyć.

Projekt Koncepcyjny: 25,00 – 65,00 zł / m² brutto 

Zakres podstawowy:

 • Analiza chłonności działki i możliwości inwestycyjnych
 • Rysunek zagospodarowania terenu
 • Układ funkcjonalny budynku
 • Rzuty kondygnacji + Przekrój + Elewacje
 • Model 3D
 • Wizualizacje
 • 2 Warianty

Ostateczna cena uzależniona jest od wielkości projektu i całkowitego zakresu prac. Im większa inwestycja i zakres prac, tym stosunkowo niższa cena.

W celu wykonania dokładnej wyceny Państwa projektu, prosimy o kontakt.

Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny.

Formularz ofertowy Architektura


STARY TRYB PRZED NOWELIZACJĄ PRAWA BUDOWLANEGO (NOWY PONIŻEJ)

Projekt Budowlany (wielobranżowy do pozwolenia na budowę w starym trybie przed nowelizacją prawa budowlanego): 95,00 – 125,00 zł / m² brutto 

Przy zamówieniu projektu budowlanego, projekt wnętrz 20% taniej!!!

Zakres podstawowy:

 • Pełna dokumentacja do pozwolenia na budowę / zgłoszenia
 • Projekt Zagospodarowania Terenu
 • Architektura
 • Konstrukcja
 • Instalacje sanitarne (wod.-kan. + wentylacja + ogrzewanie + klimatyzacja)
 • Instalacje elektryczne
 • Niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci i urzędami
 • Obsługa postępowania administracyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę

Zakres do dodatkowej wyceny w razie potrzeby:

 • Opinia geotechniczna
 • Nadzór autorski
 • Uzgodnienia rzeczoznawców (Ppoż, BHP, Sanepid)
 • Projekt drogowy
 • Operat wodno-prawny
 • Charakterystyka energetyczna
 • Analiza środowiskowa
 • Kosztorys inwestorski
 • Projekt krajobrazu

NOWY TRYB PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO:

(PAB) Projekt Architektoniczno-Budowlany + (PZT) Projekt Zagospodarowania Terenu (do pozwolenia na budowę w nowym trybie po nowelizacji prawa budowlanego): 60,00 – 80,00 zł / m² brutto 

Przy zamówieniu projektu architektoniczno-budowlanego, projekt wnętrz 20% taniej!!!

Zakres podstawowy do pozwolenia na budowę:

PZT:

 • Określenie granic działki lub terenu.
 • Usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym.
 • Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków.
 • Układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
 • Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

PAB:

 • Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.
 • Zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych.
 • Charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych.
 • Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
 • Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko – charakterystyka ekologiczna.
 • Informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

(PT) Projekt Techniczny (do rozpoczęcia i zakończenia budowy w nowym trybie po nowelizacji prawa budowlanego): 35,00 – 45,00 zł / m² brutto 

Zakres podstawowy do rozpoczęcia i zakończenia budowy:

PT:

 • Projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
 • Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe.
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych (w zależności od potrzeb).
 • Projekty instalacji

Ostateczna cena uzależniona jest od wielkości projektu i całkowitego zakresu prac. Im większa inwestycja i zakres prac, tym stosunkowo niższa cena.

W celu wykonania dokładnej wyceny Państwa projektu, prosimy o kontakt.

Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny.

Formularz ofertowy Architektura


Projekt Wykonawczy: 145,00 – 195,00 zł / m² brutto 

Zakres podstawowy:

 • Pełna dokumentacja dla wykonawców na budowę
 • Pełen zakres Projektu Budowlanego
 • Zakres podstawowy rozszerzony o opis i rysunki wykonawcze
 • Zestawienie stolarki 
 • Rzuty posadzki
 • Rzuty sufitów 
 • Rzuty wykończenia ścian
 • Rozwinięcia ścian zespołów sanitarnych i łazienek
 • Rysunki detali typowych i nietypowych
 • Zestawienie materiałów i wyposażenia

Zakres do dodatkowej wyceny w razie potrzeby:

 • Nadzór autorski
 • Uzgodnienia rzeczoznawców (Ppoż, BHP, Sanepid)
 • Projekt drogowy
 • Operat wodno-prawny
 • Projekt krajobrazu

Ostateczna cena uzależniona jest od wielkości projektu i całkowitego zakresu prac. Im większa inwestycja i zakres prac, tym stosunkowo niższa cena.

W celu wykonania dokładnej wyceny Państwa projektu, prosimy o kontakt.

Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny.

Formularz ofertowy Architektura


Projekt koncepcyjny i budowlany zawiera się w wykonawczym, więc zamawiając projekt wykonawczy nie płacimy dodatkowo za koncepcję i budowlany, a robiąc wykonawczy z wcześniej opłaconej koncepcji lub budowlanego, dopłacamy tylko różnicę do wykonawczego.


Wizualizacje gotowego projektu
 
Modelowanie 3D: 420,00 zł + 0,25 zł / m² brutto 
 
Render (Wizualizacja):  45,00 – 70,00 zł brutto / ujęcie (render z obróbką graficzną) 
 
Przykładowo:
 
Wizualizacja domu 160,00 m²: Model 460,00 zł + 4 ujęcia = 640,00 zł brutto 
 
Wizualizacja budynku 1200,00 m²: Model 720,00 zł + 6 ujęć = 990,00 zł brutto 
 
 

 
Adaptacja gotowego projektu
 
Projekt domu jednorodzinnego: 2 500,00 – 2 990,00 zł brutto 
 
Zakres podstawowy (przy założeniu prostych warunków gruntowych i uzbrojenia terenu działki we wszystkie media):
 • Analiza możliwości adaptacji i konsultacje
 • Dokumentacja do zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę 
 • Projekt Zagospodarowania Terenu
 • Opis techniczny
 • Projekt konstrukcji
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacje elektryczne
Zakres do dodatkowej wyceny po przeprowadzeniu wstępnej analizy:
 • Zmiany w projekcie wynikające z analizy lub na życzenie klienta
 • Zmiany w projekcie konstrukcji wynikające z warunków geologicznych
 • Opinia geotechniczna
 • Przyłącza sieci sanitarnych
 • Przyłącza sieci elekroenergetycznej
 • Mapa do celów projektowych
 • Nadzór autorski budowy
Ostateczna cena uzależniona jest od wielkości projektu i całkowitego zakresu prac. Im większa inwestycja i zakres prac, tym stosunkowo niższa cena.
W celu wykonania dokładnej wyceny Państwa projektu, prosimy o kontakt.
 
 

 
Podane ceny uwzględniają 23% podatku VAT. Jest to całkowita kwota do zapłacenia przez zamawiającego.
 

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego