Procedura postępowania


Procedura postępowania i dane potrzebne do wstępnej wyceny

1. Projekt wnętrza

2. Projekt budowlany budynku (domu)


1. Projekt wnętrza istniejącego obiektu:

Dysponujemy ekipą budowlaną do realizacji projektu.  

Pomoc: Formularz ofertowy Wnętrza

1. Określenie wstępnego zakresu cenowego wykonania projektu na podstawie danych otrzymanych od Inwestora 

 • Wytyczne funkcjonalne
 • Metraż (powierzchnia użytkowa) i ilość pomieszczeń
 • Lokalizacja
 • Ustalenie zakresu wykonania projektu (koncepcyjny, wykonawczy czy tylko wizualizacje itd.)

2. Szczegółowa wycena na podstawie informacji takich jak zawarte w formularzu ofertowym oraz analizy stanu istniejącego i możliwości inwestycyjnych w oparciu o materiały:

 • Dane takie jak zawarte w Formularz ofertowy Wnętrza
 • Określenie standardu wykończenia (budżet inwestycji)
 • Aktualne rzuty i inne rysunki obiektu (jeśli są dostępne)
 • Zdjęcia stanu istniejącego
 • Weryfikacja konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji 
 • Wizja lokalna

3.  Podpisanie umowy po akceptacji oferty. Wzór umowy z załącznikami wysyłamy do klienta po akceptacji oferty.

4. Przeprowadzenie inwentaryzacji stanu istniejącego (jeśli jest konieczna)

5. Wykonanie dokumentacji projektowej w umówionym zakresie (z przeprowadzeniem do 3 poprawek lub zmian na życzenie Inwestora w zakresie podstawowym).

6. Uzyskanie niezbędnych do realizacji uzgodnień (np.: Sanepid, BHP, Ppoż, jeśli są konieczne)

7. Nadzór autorski nad budową jeśli został uwzględniony w ofercie i umowie.

Dysponujemy ekipą budowlaną do realizacji projektu.  


2. Projekt budowlany budynku do pozwolenia na budowę:

Pomoc: Formularz ofertowy Architektura

1. Wstępna wycena projektu na podstawie danych otrzymanych od Inwestora:

 • Wytyczne funkcjonalne i orientacyjny metraż (powierzchnia użytkowa)
 • Lokalizacja i numer działki

2. Szczegółowa wycena na podstawie informacji takich jak zawarte w formularzu ofertowym oraz analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych (w cenie projektu możemy pomóc w sporządzeniu poszczególnych dokumentów  i zdobyciu niezbędnych danych):

 • Dane takie jak zawarte w Formularzu ofertowym Architektura
 • Warunki zabudowy jeśli nie ma planu miejscowego
 • Mapa do celów projektowych (jeśli została wydana)
 • Warunki przyłączenia do sieci (jeśli zostały wydane)
 • Warunki gruntowe (opinia geotechniczna / jeśli została wykonana)

STARY TRYB PRZED NOWELIZACJĄ PRAWA BUDOWLANEGO (Obowiązuje jeszcze do 19 września 2021)

3. Podpisanie umowy po akceptacji oferty i wpłata pierwszej płatności.

4. Przystąpienie do przygotowania przez Wykonawcę Projektu Koncepcyjnego (PK) z zagospodarowaniem działki i wizualizacjami.

5. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów i wytycznych niezbędnych do wykonania przedmiotu oferty (materiałów wyjściowych), takich jak: Wytyczne do projektowania (wymagania, program funkcjonalny itp.), Mapa do celów projektowych, Warunki Zabudowy, Warunki techniczne przyłączenia do Sieci instalacyjnych. Dokumenty mogą być przygotowane w porozumieniu z Wykonawcą i przekazane w trakcie realizacji projektu.

6. Wprowadzenie przez Wykonawcę ewentualnych zmian i poprawek Inwestora w Projekcie Koncepcyjnym (standardowo do 3 zmian chyba, że Strony ustalą inaczej).

7. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji PK, przygotowanie Projektu Budowlanego (PB) wielobranżowego.

8. Przekazanie przez wykonawcę jednego egzemplarza PB Zamawiającemu oraz złożenie pozostałych 4 egzemplarzy, po uzyskaniu wszystkich uzgodnień do właściwego Urzędu, z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

a) Monitorowanie postępowania administracyjnego i odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę.

b) Wprowadzenie ewentualnych zmian lub uwag do projektu jeśli takie wystąpią i prowadzenie obsługi postępowania administracyjnego aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

9. Nadzór autorski nad budową jeśli został uwzględniony w ofercie i umowie.

NOWY TRYB PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO (Obowiązuje jeszcze od 19 września 2020)

3. Podpisanie umowy po akceptacji oferty i wpłata pierwszej płatności.

4. Przystąpienie do przygotowania przez Wykonawcę projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno-budowlanego budynku (PAB).

5. Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów i wytycznych niezbędnych do wykonania przedmiotu oferty (materiałów wyjściowych), takich jak: Wytyczne do projektowania (wymagania, program funkcjonalny itp.), Mapa do celów projektowych, Warunki Zabudowy, Warunki techniczne przyłączenia do Sieci instalacyjnych. Dokumenty mogą być przygotowane w porozumieniu z Wykonawcą i przekazane w trakcie realizacji projektu.

6. Wprowadzenie przez Wykonawcę ewentualnych zmian i poprawek Inwestora w projekcie (standardowo do 3 zmian chyba, że Strony ustalą inaczej).

7. Przekazanie przez wykonawcę jednego egzemplarza PZT i PAB Zamawiającemu oraz złożenie pozostałych 4 egzemplarzy, po uzyskaniu wszystkich uzgodnień do właściwego Urzędu, z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

a) Monitorowanie postępowania administracyjnego i odbiór decyzji o pozwoleniu na budowę.

b) Wprowadzenie ewentualnych zmian lub uwag do projektu jeśli takie wystąpią i prowadzenie obsługi postępowania administracyjnego aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

8. Przygotowanie projektu technicznego (PT) potrzebnego do rozpoczęcia i zakończenia budowy.

9. Przekazanie przez wykonawcę jednego egzemplarza PT Zamawiającemu oraz złożenie 1 egzemplarza do właściwego organu nadzoru budowlanego.

a) Wprowadzenie ewentualnych zmian lub uwag do projektu jeśli takie wystąpią.

10. Nadzór autorski nad budową jeśli został uwzględniony w ofercie i umowie.